بازگشت پیروزمندانه‌ی امام خمینی(ره) به میهن پس از سال‌ها تبعید . تصاویری از صبح روز 12 بهمن سال 57 در فرودگاه مهرآباد و ورود امام خمینی (ره) به ایران و شور و هیجان مردم ار دیدن رهبر عزیزشان .