مروری بر تاریخ از 19 آذر سال 1357 و تا 12 بهمن 57 ، صدای الله اکبر ، خمینی رهبر به گوش می رسید و لحظه ورود امام به وطن و اشک شادی مردم برای بازگشت امام ...