آموزش طراحی روی انواع ظروف شیشه ای کاری زیبا و شکیل با حضور خانم تولری در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس