دوستان عزیز که علاقمند به نرمش های کششی و هوازی هستند توجه شان را به دیدن این برنامه آموزنده جلب می کنیم.