آموزش درست کردن یک مافین یا خوراک انگشتی با کالباس با حضور خانم مبینی در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما