آموزش دوتان یا پیراشکی کرم دار با حضورخانم گنجی مربی توانای آشپزی در برنامه خانه مهر از شبکه جام جم