در حالی که دبیر کل سازمان ملل یکشنبه شب از ایران برای حضور در کنفرانس بین المللی سوریه دعوت کرده بود و گفته بود: من معتقدم ایران جزئی از راه حل بحران سوریه است دیشب سخنگویش را در جمع خبرنگاران فرستاد تا بگوید دبیر کل دعوت خود از ایران را پس گرفته است ...