تعدادی از بازیگران و نویسندگان که برای دیدن دربی در خانه محراب قاسم خانی جمع شده بودند بعد از بازی پرسپولیس و استقلال در کنار عادل فردوسی پور از عدم جذابیت بازی گفتند ...