یک روز دیرتر برنده فانوس طراحی صحنه فیلم داستانی نیمه بلند . مرتضی پور حیدری برنده فانوس دستاورد فنی و هنری در بخش داستانی نیمه بلند چهارمین جشنواره مردمی فیلم عمار برای طراحی صحنه فیلم یک روز دیرتر