نگاهی به حواشی قبل و بعد بازی استقلال و پرسپولیس؛ از اشتیاق تماشاگران قبل از بازی و دلسردی بعد از بازی تا نظر مربیان این دو تیم ...