آموزش تهیه کردن خمیر پتیه و تکمیل کار صندوقچه با روکش خمیر پتینه و نکات ریز این کار با حضور خانم محمودی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما