ای به همه فلک نجات ، منادی صوم و صلات ، مظهر کمال و حسنی ، به جمال تو صلوات ، صلو علی خیرالانام ... تواشیح بسیار در مدح حضرت محمد (ص) توسط گروه تواشیح اسوه