مصاحبه سیدعلی ضیا با ایرج نوذری درباره رابطه اش با مردم و هنرمندان ...