این آقای پلیس می خواد متخلفین رو جریمه کنه اما خودکارش رو پیدا نمی کنه ...