شب های چله بچه ها چه شور حالی داشتیم....سماور و قوری و چای رو کرسیمون میزاشتیم....مادر بزرگ قصه می گفت برامون....چه خوب بوده شب های چله هامون.....تیتراژ بسیار زیبای شب های چله با صدای ماندگار مرتضی احمدی