این آقا حواسش نیست که یه اسکناس به کفشش چسبیده ولی باید دید چه کسایی این اسکناسو برمیدارن و میدن بهش ...