آموزش ساخت یک جلد قرآن با چرم کاری بسیار زیبا با حضورخانم عبیری نژاد در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس