در بین شبکه های ماهواره ای، بی بی سی بیشتر از همه شهرت صداقت و راستگویی دارد اخیرا هم از جدیدترین سند راستگویی شون رونمایی کردند که ما هفته ای 12 میلیون بیننده داریم!