بیماران مبتلا به اپی لپسی هیچگونه اختلال روانی ندارند و به درمان های دارویی به خوبی پاسخ می دهند بهتر است همسر آینده ی خودتان را از بیماری خود آگاه کنید ....