این بچه ها رو نگاه کنید که چقدر خسته ان خوابشون میاد ولی سعی می کنن خودشونو بیدار نگه دارن.