آموزش چند طرح بافتنی که قابلیت گوچک شدن و بزرگ شدن برای انواع بافت لباس را دارند با حضور خانم زین ساز در بخش خیاطی برنامه کوک طلایی از شبکه سه سیما 92/10/11