معرفی آستان مقدس امامزاده یعقوب (ع) در سری برنامه های سایه های سبز. این بقعه شریف ،در ری ، جاده ورامین در نزدیکی روستای عباس آباد قرار دارد .گفته می شود صاحب بقعه از نوادگان امام سجاد (ع) است.