امروز به شما عرض کنم برادران ، خواهران ابزاری که در دست دشمنان ما می تواند فعال بشود و از آن حداکثر استفاده را می کنند اختلاف است . اختلاف شیعه و سنی ، اختلاف قومیت ها ، اختلاف ملیت ها ... بیانات ارزشمند رهبر معظم انقلاب در باب وحدت اسلامی خصوصا بین شیعه و سنی .