چند روز پیش خبری بر روی سایت بانک مرکزی درج شده بود مبنی بر اینکه چند تا از موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز دیگر نمی توانند به فعالیت های خود ادامه دهند. اما سوال اینجاست که چطور این موسسات مالی که با پول مردم سر و کار دارد بعد از سال ها کار کردن نتوانستند مجوز بگیرند؟