معضل برگزاری بازی دوستانه تیم ملی، دنبال کردن سایر ورزش ها توسط علی پروین، یک مربی برای دو تیم از جمله سوژه های بخش از نود تا نود این هفته برنامه 90 هستند.