آموزش یک مدل اشارپ زنانه با دو میل در بخش هنری برنامه کاشانه مهر با حضور خانم عمادی مربی بافتنی از شبکه فارس