زردچوبه به عنوان بهترین محافظ کبد در بین خوراکی ها به حساب می آید شاطره و کاسنی هم می تواند به عنوان محافظ کبد استفاده شود....