مسجد النبی یا مسجد پیامبر در شرق مدینه قرار دارد این مسجد را پیامبر گرامی اسلام در سال نخست هجرت و در اولین روزهای ورود به مدینه به دست خود و به همرا انصار ساخت......