در این قسمت از لذت دانایی با دستگاهی آشنا خواهیم شد که برق 220 ولت برق خانگی را به ولتاژ پایین تر تبدیل می کند ......