آقا سگ کوچولو صبح زود از خواب بیدار شده که یه کلاغ آینه ی دوستشو می دزده آقاسگه مدالهایی که جمع کرده بود رو میاره تا نگاهشون بکنه اما.....