این جهان و هر چه در او هست همه چیز روی نظم و بدون نقص و روی حساب هست این جهان روی دایره نظم میچرخد و ... سخنان حجت الاسلام سرلک در برنامه نقطه اوج