ترانه ای زیبا در وصف حضرت محمد (ص) با صدای خواننده مقدونیه ای مسعود کرتیس تقدیم به کاربران تبیانی