انسان هایی که در برخورد با دیگران خیلی سنگین و با کلاس برخورد می کنند زود تحقیر می شوند و آن چیزی که به انسان وقار و ارزش می دهد تواضع است و ... سخنان زیبای حجت الاسلام والمسلمین رنجبر در برنامه نقره سپید.