اگرچه ایمپلنت روش مناسبی برای جایگزینی دندان ها می باشد اما باید با رعایت بهداشت دهان و دندان تا حد امکان نیاز به این روش را کاهش داد....