حدود 8 درصد مردم ایران دچار بیماری آسم هستند در صورت درمان به موقع فرد می تواند مانند افراد دیگر جامعه زندگی کند برای تشخیص آسم نیازی به تست های پوستی و واکسن آلرژی نیست....