وهابیت از جمله فرقه های نوظهور که سابقه زیادی در تاریخ اسلام ندارد. این فرقه با اینکه در مناطق اهل سنت نشین و بین اهل سنت بوجود آمد اما اختلافات زیادی با اعتقادات با جهان اسلام اهل سنت دارد ...