آموزش انواع مگنت یخچال به شکل عروسک های خمیری با مگنت هویج و خرگوش با حضور خانم امیری در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس