کاربرد طب سوزنی در درمان بیماریهای روماتیسم میگرن و گردن درد در بخش پزشکی برنامه خانه مهر با حضور خانم دکتر شاه حسینی از شبکه جام جم