حساسیت بعضی مربی ها نسبت به دیدن بعضی داورها؛ تیم استقلال بانوان رکورددار سوژه ها، عدم عدالت در تخصیص بودجه بین دو تیم فجر سپاسی و تراکتور و ... از جمله سوژه های بخش از 90 تا 90 برنامه این هفته نود بود