در درمان سینوزیت مزمن اجتناب از تماس با هوای سرد کمک کننده است استفاده از داروهای گیاهی در بخور ها می تواند به درمان سینوزیت کمک کند....