مظهر حق، نور چشم حضرت هادی ( علیه السلام) ... معنی صدق و صفای مالک امکان ... دست بزن دامن شهنشه عالم ... یازدهم حجت مهیمن منان ... همخوانی زیبایی به مناسبت شهادت امام حسن عسگری