آموزش یک گلدان کاکتوس خمیری زیبا با حضور خانم زکی نژاد در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس