در سال 1307 هجری شمسی در خانواده ای روحانی در همدان به دنیا آمد استعداد فراوان و عشق او به تحصیل باعث شد که مراحل مختلف تحصیل را پشت سر بگذارد و زمانی که 15 سال بیش نداشت به حوزه ی علمیه قم رفت و .....