انسان یک موجود دو وجهی است یک جنبه روحی و یک جنبه جسمی دارد کمال حقیقی انسان پرداختن به دو وجه روحی و جسمی است و ...سخنان حجت الاسلام سرلک در برنامه نقطه اوج