آموزش یک مدل کیف دستی با نخ قیطون با قلاب در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم با حضور خانم پورکرمان از شبکه پنج سیما