در اولین روز کاری چهارمین جشنواره فیلم های مردمی عمار، مستند سیاسی سیستان، حبیب، نفت سیاه و... به اکران در آمدند. این جشنواره همزمان با تهران در سایر شهرهای کشور در حال برگزاری است.