این نوجوان 17 ساله آمریکایی که به بیش از بیست زبان صحبت می کند؛ فارسی را بهترین زبان مورد علاقه خود می داند و با خیلی از ضرب المثل های فارسی هم آشناست.