وهابیت از فرقه های نوظهروی است که سابقه زیادی در تاریخ اسلام ندارد. وهابیت فرقه ای است که در راستای اهداف سیاسی با رنگ مذهبی ایجاد شده ...