دیدار مرحوم آقای سید علی اکبر پرورش با رهبر انقلاب اسلامی .علی اکبر پرورش پس از چند سال رنج از بیماری سرانجام در روز جمعه ۶ دی ماه ۱۳۹۲ در بیمارستان شهید صدوقی اصفهان درگذشت.