خرچنگ از اختاپوس و باب می خواد که اسم همه ی مشتری ها رو حفظ کنن که مشتری بیشتری جذب کنن حالا باب و اختاپوس تصمیم می گیرن اسم مشتری ها رو حفظ کنن تا جایزه ای که خرچنگ قرار داده ببرن.....